CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KĘTRZYNIE
Menu

Zobacz

ARCHIWUM

Linki
* * * * *


SKŁAD ZARZĄDU

 

Starszy Cechu      
Podstarszy Cechu      
Skarbnik      
Członek Zarządu      
Członek Zarządu      
Członek Zarządu      
 Sekretarz      
 
Kierownik Biura Cechu      
 

GÓRSKI Antoni Piotr
STARZYŃSKI Ryszard
RUSZCZYK Stanisław
CHYLAK Czesław
ŁAWRYWIANIEC Jan
PĘDZICH Ryszard
MUCZYŃ Wiesław Alfred

BARCZAK Elżbieta

Copyright©2007-16 Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie. Webmaster: wms