CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KĘTRZYNIE
Menu

Zobacz

ARCHIWUM

Linki
* * * * *


60 LAT CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Kętrzynie

 

Jubileusz 60-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie zbiegł się w czasie z 650-em powstania naszego miasta.
Punktualnie o godzinie 12-ej, 30 września 2007 r. powitaliśmy wszystkich uczestników uroczystości , delegatów i zaproszonych gości, po czym zgromadzeni w Bazylice św. Jerzego wzięliśmy udział w Mszy Świętej odprawionej pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby.

Uliczkami starego miasta w uroczystym pochodzie przeszliśmy pod pomnik patrona miasta Wojciecha Kętrzyńskiego, gdzie nasza delegacja w imieniu całego Cechu złożyła wiązankę kwiatów. Ku uciesze mieszkańców, w takt muzyki orkiestry dętej uroczysty orszak przemaszerował ulicami Kętrzyna na plac przed zajazdem "Agros". Tu w obecności przedstawicieli Izby Rzemieślniczej w Olsztynie, delegacji Cechów z pięciu sąsiednich miast powiatowych, burmistrzów Kętrzyna i Reszla, przedstawicieli samorządów, instytucji i banków, nasz sztandar cechowy został odznaczony Złotą Odznaką Rzemiosła Polskiego im. Jana Kilińskiego.

Wice Prezes Izby Rzemieślniczej w Olsztynie Tadeusz Steigert odznaczył zasłużonych braci cechowych oraz osoby których działania miały wpływ na pomyślność naszego bractwa. Odznaczeni zostali min. ks. Andrzej Orłowski kapelan rzemieślników, August Kopko, Tadeusz Kossakowski, Józef Kwiatkowski, Ryszard Rogiński, Michał Bohun, Jan Trzczak, Wojciech Świdziński, Krzysztof Hećman.

Bracia rzemieślnicy z Biskupca, Mrągowa, Szczytna, Ostródy, Braniewa, Burmistrz Reszla i wielu innych którzy zaszczycili swoją obecnością nasze święto, wręczyli gospodarzowi uroczystości Starszemu Cechu Antoniemu Górskiemu, okolicznościowe medale, plakiety i stosowne upominki. Księga cechu wzbogaciła się o nowe wpisy pamiątkowe. Dzięki popisom zespołów z Płośnicy k/Działdowa i  "Reszelanie" z Reszla uroczystość miała bardzo ciekawą oprawę artystyczną.

Po oficjalnych uroczystościach swoje podwoje otworzył zajazd "Agros". Część artystyczna w której min. wystąpiła nasza latorośl z pokazem tańca towarzyskiego, podobała się wszystkim zebranym. Przy uroczystych fanfarach podano pieczonego dzika, po czym śpiewano, bawiono się i biesiadowano aż do ...

I ja tam byłem, wszystko spisałem, a i miodku skosztowałem.

Kętrzyn, 30.09.2007

Program obchodów 60-lecia
Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie.

1200 - Powitanie delegacji i gości w "Loży Masońskiej", Plac Grunwaldzki
1300 - Msza Święta w Bazylice pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wojciech ----------Ziemby
1415 - Przemarsz ulicami miasta na Plac Piłsudskiego. Złożenie kwiatów pod pomnikiem -------Wojciecha Kętrzyńskiego
1500 - Przemarsz z orkiestrą ulicami miasta na miejsce akademii, Zajazd "Agros"
1545 - Uroczysta akademia z okazji 60-lecia rzemiosła
1715 - Występy kapeli i zespołu tanecznego "Reszelanie"
1800 - Zakończenie uroczystości

ROZWÓJ RZEMIOSŁA W KĘTRZYNIE, dawnym RASTENBURGU

Kętrzyn powstał na tak zwanym "starym korzeniu", gdzie w Prusach na prawie chełmińskim, powstawały miasta w miejsce starych osad rzemieślniczo-handlowych. Na targu swoje towary wystawiali kuśnierze, czapnicy, drobni rękodzielnicy, piekarze, rzeźnicy. Odrębną grupą zawodów tworzyli karczmarze, którzy warząc piwo dali początek piwowarstwu w Prusach.

Rastenburg po otrzymaniu w roku 1357 praw miejskich, pod wzglądem gospodarczym wzorowany był na doświadczeniach miast niemieckich. Pierwotną obsadę grodu stanowili rzemieślnicy i przekupnie, później kupcy i przedstawiciele innych zawodów zaczęli odgrywać znaczniejszą rolę w mieście. Wraz z rozwojem miasta pojawili się sukiennicy, kowale, stolarze, cieśle, warsztaty kołodziejskie i łaziebników.
 

Dużym poważaniem w mieście cieszył się cech szewców, który już w 1360 roku otrzymał z rąk krzyżackiego prokuratora, prawa cechowe. Cech szewców posiadał własną garbarnię posadowioną za murami obronnymi miasta. W czasie wypowiedzenia posłuszeństwa krzyżakom (1454 -1466) zbuntowani mieszkańcy pod wodzą szewców zdobyli zamek, a jego prokuratora utopili w młyńskim stawie. O randze zawodu może świadczyć fakt, że jedyną konsekwencją tego czynu było wykluczenie cechu szewców z rady miasta (normalnie w takich przypadkach obcinano uszy). W okresie reformacji miejscowi szewcy znów dali znać o sobie. W zamian za poparcie księcia Albrechta Hohenzollerna, uzyskali dla swojego przedstawiciela stanowisko burmistrza.
 

Najpoważniejszą gałęzią produkcji miasta było browarnictwo. Wiele miejscowych domów posiadało przywilej warzenia piwa. Skrupulatne przepisy określały komu, ile i kiedy wolno było warzyć piwo. Posiadacze 160 półkorców słodu mogli je warzyć co trzy tygodnie, posiadacze 8- półkorców co sześć tygodni. W wieku XIX powstał duży browar miejski, słynny w całych Prusach Wschodnich, z warzenia słynnego ciemnego piwa "Porter". W latach 90-tych XX wieku browar zlikwidowano.
 

W okresie średniowiecza (ocieplenie klimatu) na wzgórzach wokół miasta uprawiano winorośl. Słynne wina miejscowych wytwórców, bracia zakonni wywozili do Gdańska.

Miasto od zarania swojej historii słynęło z doskonałych młynów. Początkowo monopol na przemiał zbóż mieli krzyżacy. Z czasem sami zaprzestali mielenia mąki, udzielając stosownych koncesji miejscowym rzemieślnikom. Korzystanie z własnych żaren było przez krzyżaków dotkliwie karane.
Do słynnych młynarzy historia zalicza niejakiego Jacosza, późniejszego burmistrza miasta. Doniosłą rolę w życiu ówczesnego miasta odgrywał cech sukienników. Byli na tyle przedsiębiorczy że wybudowali na swoje potrzeby własny młyn. Sukiennicy zamieszkiwali poza murami miasta w dzielnicy zwanej Wola. Przywilej cechowy otrzymali w 1488 roku.

Z uwagi na szybką rozbudowę miasta w XIV wieku (zapoczątkowano budowę kościoła, zamku i murów obronnych) znaczną rolę w życiu gospodarczym grodu odgrywała produkcja cegieł. W sąsiedztwie miasta pracowało ponad 10 dużych cegielni zakonnych. Wszelkie prace budowlane wykonywali miejscowi murarze i cieśle.
Rzemieślnicy zazwyczaj sami zajmowali się sprzedażą swoich towarów na straganach w dni targowe. Poszczególne cech rzemieślnicze decydowały o rozwoju miasta, a wybitni przedstawiciele poszczególnych zawodów zajmowali eksponowane miejsca w radzie miasta. Bogaci rzemieślnicy byli często fundatorami na rzecz miejscowych kościołów.

 

  

HISTORIA CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KĘTRZYNIE

 

 

Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie powstał w dniu 16 czerwca 1946 roku z inicjatywy miejscowego rzemiosła wszystkich branż miasta i powiatu
kętrzyńskiego.
Ówczesna nazwa to Cech Ogólno-Rzemieślniczy. W 1948 roku powstały Cechy branżowe, a w Kętrzynie powstał Cech Wędliniarzy. Przez 60 lat działalności
Cechu zarejestrowano ok. 1800 zakładów rzemieślniczych. W latach 50-tych i 60-tych istniały takie zawody jak: kowal, garncarz, zdun, rymarz, kuśnierz, cholewkarz, czapnik i pantoflarz, dzisiaj w większości już nie istniejące. Obecnie Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie zrzesza ok. 50 zakładów rzemieślniczych, które czynnie uczestniczą w kształceniu młodego pokolenia. Najwięcej młodocianych uczniów kształci się w zawodach: budowlanych, mechanika pojazdowa, stolarstwo, piekarstwo i kucharstwo i wiele innych.

 

Cech dobrowolnie zrzesza się w Warmińsko- Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie oraz w Związku Rzemiosła Polskiego.

Priorytetowo traktowana jest kwestia wyszkolenia uczniów, bowiem tylko w ten sposób można podtrzymać wieloletnią tradycję polskiego rzemiosła. W okresie 60 lat członkowie Kętrzyńskiego Cechu wyszkolili ok. 2000 dobrych fachowców w różnych zawodach dla rzemiosła i małej przedsiębiorczości.

 

 

INSYGNIA WŁADZY STARSZEGO CECHU


 

Przez 60 lat istnienia Cechu w Kętrzynie funkcje Starszego Cechu pełnili:

Nykiel Bolesław, Poliński Tadeusz, Oliwa Stanisław, Drapało Wacław, Dmochowski Marian, Tasak Bronisław, Barczak Józef, Kossakowski Tadeusz, Górski Antoni (obecny Starszy Cechu).

 

 

KALENDARIUM
CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH KĘTRZYNIE


1946 - Powołanie do życia Cechu Ogólno-Rzemieślniczego na powiat Kętrzyn, uchwalenie statutu, wybranie Zarządu Cechu.
1948 - Powstanie Cechów Branżowych. W Kętrzynie powstał Cech Wędliniarzy napowiaty: Kętrzyn, Mrągowo, Szczytno, Giżycko, Pisz i Węgorzewo.
1949 - Wyświęcenie sztandaru Cechu w kościele św. Jerzego.
1972 - Deklaracja czynnego udziału członków Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie w budowie Wojewódzkiego Domu Rzemiosła w Olsztynie (oddanego 28.09.1984 r.).
1981 - Poświęcenie nowego sztandaru Cechu.
1985 - Odznaczenie Sztandaru Cechu Honorową Odznaką Izby Rzemieślniczej.
1986 - W 40-lecie Cechu Kętrzyńskiego, Sztandar Cechu uhonorowany został odznaką Centralnego Związku Rzemiosła.
1987 - Wręczenie Starszemu Cechu przez Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej w Olsztynie insygnia Starszego Cechu ufundowanych przez kętrzyńskich ------------rzemieślników.
1989 - Przekształcenie Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie w organizację samorządu rzemiosła Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie i przyjęcie nowegoStatutu Cechu.
1995 - Udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła na Jasną Górę.
1997 - Z okazji 50-lecia Cechu Rzemiosł Różnych w Kętrzynie Prezes Izby Rzemieślniczej odznaczył Sztandar Srebrną Odznaką im. Jana Kilińskiego.
2007 - Uczestnictwo w Pielgrzymce na Jasną Górę, zorganizowaną przez Izbę Rzemieślniczą w Olsztynie.

Copyright©2007-16 Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie. Webmaster: wms