Powrót na główną…

 
6 stycznia 2014 roku w Święto Trzech Króli delegacje cechów zrzeszonych w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie
  uczestniczyli w uroczystej mszy świętej.

  Poniżej krótki fotoreportaż.
 

 

Kronika: 2007, 2009, 2010-I, 2010-II, 2011-I, 2011-II, 2012, 2013

Copyright © 2007/16  Cech Rzemiosł‚ Różnych w Kętrzynie
Ostatnia modyfikacja: 29 października 2016 Webmaster: wms