Powrót na główn±…

 
Dnia 19 grudnia 2013 roku w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła w Olsztynie i 20 grudnia 2013 roku w Hotelu "Agros"  w Kętrzynie odbyły się tradycyjne spotkania opłatkowe członków cechu.
 

 

Kronika: 2007, 2009, 2010-I, 2010-II, 2011-I, 2011-II, 2012

Copyright © 2007/16  Cech Rzemiosł‚ Różnych w Kę™trzynie
Ostatnia modyfikacja: 15 listopada 2011 Webmaster: wms