Powrót na główn±…

 
W pi±tek, 29 listopada 2013 r. w kętrzyńskim zamku nast±piło ogłoszenie wyników konkursu "KĘTRZYŃSKIE NIED¬WIADKI BUDOWNICTWA". Wręczono nagrody i wyróżnienia.
 

 

Kronika: 2007, 2009, 2010-I, 2010-II, 2011-I, 2011-II, 2012

Copyright © 2007/12  Cech Rzemiosł‚ Różnych w Kę™trzynie
Ostatnia modyfikacja: 15 listopada 2011 Webmaster: wms